Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør og kommitteret

Født lørdag den 8. oktober 1938 i København
Død mandag den 16. januar 2017

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev i 1957 student fra Lyngby Statsskole, læste derefter jura på Københavns Universitet og tog kandidateksamen i 1963. Fik samme år ansættelse i Indenrigsministeriet og avancerede i 1977 til kontorchef. Steen Thorbek var 1967-72 sekretær for Nordisk Administrativt Forbund, 1972-87 medlem af forbundets ledende organer, 1970-74 lærer i EDB-planlægning og 1978-98 censor i budget ved Danmarks Forvaltningshøjskole. Var 1977-82 medlem af Centralrådet for Statens Samarbejdsudvalg, 1983-86 formand for Foreningen af tjenestemænd og offentligt ansatte chefer i Danmarks Jurist- og økonomforbund samt medlem af DJØFs ledende organer og udvalg i Akademikernes Centralorganisation. Blev i 1985 udnævnt til direktør for Værnepligtsstyrelsen, var kommitteret i lndenrigsministeriet og fra 1993 chef for Flygtningenævnets sekretariat, i 1995 rådgiver vedrørende Hovedstadskommissionen, 1995-97 direktør for Beredskabs-forbundet, var 1986-98 medlem af Uddannelsesnævnet for lederuddannelsen på Danmarks Forvaltningshøjskole og 1997-98 igen kommitteret i Indenrigsministeriet. Thorbek interesserede sig for folkemusik og var 1981-82 formand for foreningen Folkemusikhusringen og 1982-89 konsulent for Folkemusikhuset i Hogage. Blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog.