Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk skovrider, lærer og forfatter

Født torsdag den 26. oktober 1916 i København
Død onsdag den 28. august 1974 i Rude, Holsteinborg

Mini-biografi: Var søn af en kontorchef, blev student 1935, cand.phil. året efter, studerede botanik på universitetet og skovbrug landbohøjskolen. Deltog i modstandskampen under 2. verdenskrig og blev derfor først færdiguddannet forstkandidat i 1950, rejste derpå til Norge som løvskovskonsulent og til Skåne for at lave planlægningsarbejder for private skovdistrikter. Sten Bjerke blev i 1952 skovrider på Borringekloster, Krageholm og Bellinge godsers skove, senere tillige på Knutstorp og Skabersjo, fik under sit arbejde her god indsigt i de økologiske forhold, der fremkaldte den naturlige træartsfordeling i skovene. Fik lejlighed til at uddybe studierne ved et treårigt forskningsstipendiat på Den kongelige veterinær- og landbohøjskole. Var aktiv inden for fredningsarbejdet for Danmarks naturfredningsforening, medlem af forretningsudvalget og planudvalget, blev udnævnt til konsulent i fredningssager i kulturministeriet, 1965 til ministeriets naturfrednings- og landskabskonsulent. Blev ansat som underviser ved både Kunstakademiet og Landbohøjskolen da landskabs- og fredningslære blev indført som fag. Bjerke var i allerhøjeste grad medvirkende til at den ny naturfredningslov af 1969 og loven om by- og landzoner blev vedtaget, fik lavet fredningsinteressekort for Danmark 1971 og gennemført sin idé om naturparker ved private fredninger og statslige opkøb af jord. Har bl.a. skrevet artiklen Nogle træk af de sydskandinaviske løvskoves udvikling.