Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk præst, provst, censor og forfatter

Født fredag den 29. januar 1875 i Ringsted
Død torsdag den 29. maj 1947 i København

Mini-biografi: Var søn af en dyrlæge, blev i 1894 student fra Borgerdydskolen i Helgolandsgade, læste derefter teologi på Københavns Universitet og tog kandidateksamen i 1901, modtog i 1904 universitetets guldmedalje. Svend Aage Becker virkede som lærer ved M. Kruses Skole, Danske Realskolers Seminarium og Statens Lærerhøjskole, alle i København. Blev i 1910 dr.theol. på afhandlingen Om Sandhedens Regel hos lrenæus og rejste i 1912 til Snostrup ved Frederikssund for at varetage embedet som sognepræst, flyttede på menighedens opfordring til Ølstykke og blev i 1921 udnævnt til provst for Ølstykke, Lynge samt Frederiksborg Herred, tog sin afsked i 1944. Beckers hustru, Bodil Elisabeth von Leunbach, der var datter af sognepræsten i Hesselager samt søster til lægen J.H. Leunbach, var særdeles aktiv i sognet og samlede bl.a. et sangkor. Becker skrev flere artikler i Kirkeleksikon for Norden og udgav i 1913 Trosbekendelsen. Var i 4 år notar ved den teologiske embedseksamen, fra 1916 censor ved samme og fra 1928 formand for censorerne. Sad som medlem af bestyrelsen for selskabet Kjæden og var formand for skolekommissionen i Ølstykke, fik en vej i byen opkaldt efter sig og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.