Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk økonom og professor

Født onsdag den 22. februar 1922 i København
Død tirsdag den 10. marts 1998

Mini-biografi: Var søn af en boghandler, blev i 1940 student, læste økonomi på Københavns Universitet og tog kandidateksamen i 1947, blev straks efter ansat som sekretær i generalsekretariatet for regeringens beskæftigelsesudvalg og siden i boligministeriet. Sven Danø var i årene 1948-56 tillige videnskabelig assistent ved universitetets økonomiskstatistiske laboratorium. Var i 1950 på studieophold ved Oslo Universitet, fik 1951 rosende omtale for besvarelse af prisspørgsmålet: "Hvordan virker stigende nominalløn på reallønnen?" Var 1952-58 universitetsadjunkt, 1954-55 i USA på et Rockefeller-stipendiat, optrådte som gæstelektor ved University of Illinois 1958-59, vendte derefter tilbage til boligministeriet og var fra 1960 samtidig lektor ved universitet. Udnævntes i 1961 til fuldmægtig, blev samme år amanuensis ved universitetet, forlod derfor boligministeriet og blev i 1964 docent. Danø forsvarede i 1966 sin disputats Industrial Productions Models for en doktorgrad og blev kort efter professor i driftsøkonomi. Har desuden skrevet bøgerne Linear Programming in lndustry. Theory and Applications, Nonlinear and Dynamic Programming og Investeringsplanlægning samt adskillige artikler i Nationaløkonomisk Tidsskrift og andre danske samt udenlandske fagskrifter, skrev især om omkostningsteori og programmering, men også om boligspørgsmål. Danø var 1974-75 gæsteprofessor i Kiel og blev i 1983 optaget som medlem af Videnskabernes Selskab.