Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk lærer, rektor og professor

Født torsdag den 28. april 1910 i Nakskov
Død torsdag den 4. marts 1993

Mini-biografi: Var søn af en mellemskolelærer, blev 1928 student i Tønder og i 1934 cand.mag. i fransk samt engelsk, blev derefter adjunkt ved Vejle Gymnasium. Svend Atke havde en jødisk hustru og måtte i 1943 flygte til Sverige på grund af tyskernes jødeforfølgelser. Tog i 1945 filosofie kandidateksamen i russisk på Lund Universitet og blev i 1947 ansat på Metropolitanskolen, var fra 1954 lektor. Underviste på Statens Kursus samt ved Danmarks Lærerhøjskole i flere år, virkede som undervisningsassistent på Københavns Universitet og var faglig medhjælper i fransk ved undervisningsinspektionen for gymnasieskolerne. Sad som medlem af kommissionen til afholdelse af studentereksamen for privatister i 1952, var formand for Fransklærerforeningen 1953-58, havde hvervet som censor i fransk samt spansk ved universiteterne i 1962, var eksaminator og censor i fransk ved faglærereksamen 1965-71 samt censor i spansk ved Handelshøjskolen. Blev i 1963 rektor ved Rysensteen Gymnasium og i 1970 udnævnt til professor i fransk ved Danmarks Lærerhøjskole, virkede her til 1980. Atke blev udnævnt til Ridder af Frankrigs æreslegions orden, af den franske orden Palmes Académiques samt til Ridder af Dannebrog.