Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk lærer, rektor og professor

Født torsdag den 28. april 1910 i Nakskov
Død torsdag den 4. marts 1993

Mini-biografi: Var søn af en mellemskolelærer, blev 1928 student i Tønder og i 1934 cand.mag. i fransk samt engelsk, blev derefter adjunkt ved Vejle Gymnasium. Svend Atke havde en jødisk hustru og måtte i 1943 flygte til Sverige på grund af tyskernes jødeforfølgelser. Tog i 1945 filosofie kandidateksamen i russisk på Lund Universitet og blev i 1947 ansat på Metropolitanskolen, var fra 1954 lektor. Underviste på Statens Kursus samt ved Danmarks Lærerhøjskole i flere år, virkede som undervisningsassistent på Københavns Universitet og var faglig medhjælper i fransk ved undervisningsinspektionen for gymnasieskolerne. Sad som medlem af kommissionen til afholdelse af studentereksamen for privatister i 1952, var formand for Fransklærerforeningen 1953-58, havde hvervet som censor i fransk samt spansk ved universiteterne i 1962, var eksaminator og censor i fransk ved faglærereksamen 1965-71 samt censor i spansk ved Handelshøjskolen. Blev i 1963 rektor ved Rysensteen Gymnasium og i 1970 udnævnt til professor i fransk ved Danmarks Lærerhøjskole, virkede her til 1980. Atke blev udnævnt til Ridder af Frankrigs æreslegions orden, af den franske orden Palmes Académiques samt til Ridder af Dannebrog.

Frederiksberg Ældre Kirkegård 2022
© www.gravsted.dk (foto:flm)
portræt © Rysensteen Gymnasium