Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk oberst

Født onsdag den 12. april 1893 på Frederiksberg
Død mandag den 11. november 1968 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en rodemester, blev 1912 student fra Schneekloths skole, året efter cand.phil. Kom ind ved militæret, blev 1916 premierløjtnant i ingeniørkorpset og gennemgik officersskolens specialklasse i ingeniørafdelingen 1920-23. Svend Bjørke gjorde tjeneste ved søbefæstningens bygningsdistrikt, udnævntes til kaptajn 1930 og kom til de svenske ingeniørtropper 1934. Var i tre år chef for ingeniørtroppernes befalingsmandsskoler og lærer ved pioner- og telegrafskolen, chef for 2. bygningsdistrikt i 4 år. Blev 1942 oberstløjtnant og chef for krigsministeriets 4. kontor, 1945 chef for 1. pionerbataljon, 1947 oberst og chef for ingeniørregimentet. 1951 chef for sjællandske ingeniørregiment 1955 ansat til rådighed for generalinspektøren for ingeniørtropperne og blev krigsministeriets repræsentant i teknikerudvalget om Københavns havns udvidelsesmuligheder. Var formand for krigsministeriets og marineministeriets udvalg vedrørende forsvarets skarpskydnings-arealer, krigsministeriets repræsentant ved inddæmningsarbejdet i Kalvebod Strand, formand for Ingeniørløjtnant-selskabet, for styrelsen for Selskabet til Udgivelse af et Tidsskrift for Ingeniørofficerer, for Københavnske Officerers Pistolskydeforeninger, næstformand i Foreningen Dannevirke, for Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj (formand for afdelingen i København), Næstformand af udvalget for det grundtvigske soldaterarbejde, var redaktør af Tidsskrift for Ingeniørofficerer og medlem af Garnisons sogns menighedsråd. Modtog Det Krigsvidenskabelige Selskabs guldmedalje, et hæderstegn for god tjeneste i hæren, udnævntes til Dannebrogsmand og Kommandør af Dannebrog.