Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk lærer, pskykolog, forfatter og professor

Født lørdag den 3. august 1918 i København
Død onsdag den 1. april 2009

Mini-biografi: Var søn af en kommunelærer. Blev student i Sorø i 1937, læste derefter til lærer og tog eksamen fra Blågård Seminarium i 1941. Virkede som lærer ved Københavns skolevæsen nogle år, studerede psykologi, blev cand.psych. i 1951 og nu ansat som skolepsykolog de følgende 8 år. Svend Skyum-Nielsen virkede tillige som medarbejder ved udvalget for skolepsykologiske undersøgelser samt som pædagogisk konsulent i undervisningsministeriets byggeforskningsudvalg. Var forskningsleder ved socialforskningsinstituttet i årene 1959-63 og indenrigsministeriets konsulent i alkoholspørgsmål 1963-71. Blev lektor ved Blågård Seminarium, 1963, afdelingsleder ved Danmarks Lærerhøjskole året efter og valgt til leder af dansk arbejdsgruppe inden for forskningsprojektet Compliance Project i 1965. Skyum-Nielsen var medlem af fællesnordisk nævn for alkoholforskning fra 1966, af ædruelighedskommissionen for Grønland fra 1967 og samtidig tilforordnet handelsministeriets beværterlovudvalg, blev udnævnt til professor i socialpsykologi ved Blågård Seminarium i 1971. Modtog i 1973 Lænke-prisen for arbejdet med alkoholproblemet og har skrevet en del bøger om dette emne. Var censor ved Handelshøjskolen og Københavns Universitet.