Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og modstandsmand

Født onsdag den 5. juni 1895 i København
Død fredag den 8. januar 1971 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en garversvend, kom efter skoletiden i lære som snedker og blev svend 1915. Aftjente derefter sin værnepligt, forfremmedes til korporal og blev 1919 sergent ved Ingeniørregimentet, forlod aktiv militærtjeneste året efter og overførtes til reserven. Svend Wagner tjente 1920-31 som ingeniørassistent ved Strandvejsgasværket og 1931-41 som arbejdsmand ved Gentofte Kommunes vejvæsen. Var medlem af Danmarks Kommunistiske Parti, ledede fra slutningen af 1930'erne partiets afdeling i Hellerup og Gentofte og blev efter indførelsen af Kommunistloven, sammen med de øvrige ledere og efter tysk befaling arresteret 1941. Kom i Vestre Fængsel, blev siden overført til Horserødlejren, flygtede herfra 1943 sammen med en del andre fanger. Gik derefter "under jorden", men blev under dæknavnet General Johansen organisator af modstandsbevægelsens militærafdeling, tilknyttedes BOPA, blev medlem af Danmarks Frihedsråds første militærudvalg og af dets kommandoudvalg, indtrådte 1944 indtrådte i Frihedsrådets M-udvalg, siden i K-udvalget og Sabotageudvalget. Blev ved befrielsen 5.maj 1945 civilt medlem af Generalkommandoen, gennemgik sammen med flere andre ledende modstandsfolk et officerskursus, udnævntes til oberstløjtnant af forstærkningen, men forlod hæren i 1951. Wagner blev 1945 Hjemmeværnsforeningernes Landsforbunds første formand og var medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse for DKP mellem 1946-50. Modtog Det Franske Krigskors med Palmer.