Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politimester

Født søndag den 2. februar 1902 i København
Død fredag den 8. juli 1983 i Græse, Frederikssund

Mini-biografi: Var søn af en statsskovrider, blev student 1920, cand.jur.1929, virkede derefter som sagførerfuldmægtig i København to år, blev 1931 ansat som politibetjent på prøve og fast ansat på station 7 Østerbro efter to år. Sven Holten blev 1934 sekretær på kontoret for politisager, overgik så til opdagelsespolitiet og forfremmedes til inspektionsbetjent. Blev ved rigspolitiets oprettelse 1938 tjenstgørende i rigspolitichefens afdeling, udnævnt til politikommissær og fik ved 2. verdenskrigs udbrud til opgave at opbygge og lede politiets kystbevogtning, bestred stillingen til aktionen mod dansk politi september 1944. Holten havde længe været involveret i illegalt arbejde, som at sørge for våben til modstandsbevægelsen og få overført våben og radiomateriel fra Sverige til Danmark, undgik at blive arresteret, men måtte gå under jorden. Holten tog nu initiativ til at danne et illegalt politikorps med politifolk, som havde undgået anholdelse, var stabschef og tog sig af det praktiske organisationsarbejde mens politimester Aage Seidenfaden var leder af styrken. Holten var efter krigen med i frihedsrådets kommandoudvalg, der på foranledning fra London skulle udarbejde retningslinjer for arrestationer af bl.a. stikkere. Blev 1952 politimester i Frederikssund og sad i flere år som formand for Landsforeningen for politihundesagen. Var Ridder af Dannebrog af 1. grad.