Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biskop

Født tirsdag den 3. oktober 1780 i København
Død tirsdag den 2. oktober 1849 i Ribe

Mini-biografi: Var søn af en skræddermester, blev som 12årig sendt hen for at bo hos sin farbror, der var præst ved Helliggejstes Kirke i København (fra 1881 Helligåndskirken). Tage Müller dimitteredes 1795 fra Borgerdydskolen, tog i 1799 teologisk embedseksamen, underviste derefter på Schouboes Institut og Døtreskolen. Vandt i 1805 universitetets guldmedalje for en filosofisk opgave og blev året efter sognepræst i Nørre Snede samt Ejstrup i Aarhus Stift. Forflyttedes 1810 til Køng på Sjælland, kom i 1830 til Stege på Møn, var her tillige provst for Mønbo og Bårse Herreder, valgtes 1833 til biskop i Ribe Stift. Müller sad mod sin vilje, flere gange som kongevalgt medlem af stænderforsamlingerne i Viborg, hørte til den konservative fløj, men stillede sig alligevel i forhandlingerne om de slesvigske forhold i 1842, i opposition til premierminister A.S. Ørsted. Menes også personligt at have advaret kong Christian 8. om at danskheden i Slesvig kunne bringes i fare, men fik det svar, at en konge skulle være upartisk. Blev kongevalgt medlem af den grundlovgivende rigsdag, men måtte på grund af sit helbred trække sig tilbage inden forhandlingerne var afsluttet. Udgav nogle prædikener og skrev en del mindre afhandlinger. Müller fik titel af konsistorialråd og modtog Dannebrogordenens Kommandørkors.