Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør

Født fredag den 17. marts 1876 i Roskilde
Død onsdag den 9. marts 1949 i Southampton, Hampshire, England

Mini-biografi: Var søn af en hotelejer og den midterste i en børneflok på 10. Begyndte som 14årig at arbejde på et kontor, der handlede med kul, korn samt foderstoffer, aftjente sin værnepligt ved søbefæstningen og fik 1897 ansættelse hos købmanden Thor E. Tulinius i København. Theodor Adler Svanholm arbejdede fra 1901 i det amerikanske Vacuum Oil Co.s danske afdeling, blev hurtigt udnævnt til kontorchef, siden til underdirektør og blev i 1904 direktør for selskabets dansk-norske forretning, som også stod for forretninger i Skandinavien, Finland samt Rusland. Svanholm blev i 1918 direktør for A/S Det danske Kulkompagni og meddirektør for selskabets bestyrelse, tog initiativ til overtagelsen af flere kulforretninger i provinsen og fik fornyet samt udvidet kompagniets anlæg og flåde af kuldampere. Medvirkede til oprettelsen af Kulimportørernes Reguleringskasse, der sørgede for at kultilførslerne til Danmark 1918-20 kunne fortsætte. Sad som formand i Danske Kulimportørers Association, Scandinavian Coal Importers Federation og Dansk Kulimport Organisation, som var formidlingsled mellem udenlandske leverandører samt danske importører. Var medlem af bestyrelsen for Dansk Damp-Skibsrederforening, næstformand i Grosserersocietetets komité, bestyrelsesmedlem i A/S Petersen & Fritsche, A/S Nordisk Fjerfabrik, Vacuum Oil Co. A/S, importkompagniet A/S Kalundborg, Forenede Assurandører, bestyrelsen for Kraks legat og International Law Association.