Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk botaniker, konferensråd og professor

Født torsdag den 14. juni 1731 i Nyborg
Død lørdag den 14. september 1793 på Aldershvile, Bagsværd

Mini-biografi: Var søn af en læge, studerede kirurgi hos denne, læste siden medicin på Københavns Universitetet og tog eksamen 1760. Assisterede professor C.F. Rottbøll på en botanisk uddannelsesrejse til Tyskland, Holland og Frankrig med studieophold ved forskellige universiteter. Blev 1762 læge og professor i naturhistorie ved Sorø Akademi og anlagde her en botanisk have. Theodor Holm blev 1767 førstedirektør i generalpostamtet, afskediges af Struensee, genindsattes og blev 1727 kabinetssekretær hos enkedronning Juliane Marie, 1792 hofchef, adledes under navnet Holmskiold. Var leder af Den kongelige Porcelainsfabrik, medvirkede ved indretningen af den botaniske Have ved Charlottenborg, var blandt direktørerne og blev genstand for stærk kritik på grund af Martin Vahls afskedigelse som lektor. Holmskiold var en af postvæsnets otte direktører, havde fri bolig på postgården i Købmagergade, fik en høj løn og havde giftet sig til en formue, men kunne alligevel ikke få pengene til at række og begik væsentlige underslæb i bl.a. porcelainsfabrikkens syge- og fattigkasse. Opførte Sophienholm ved Bagsværd sø og landstedet Aldershvile. Udgav pragtværket Beata ruris otia fungis Danicis med 75 pragtfuldt håndkolorerede tavler og blev optaget som medlem af Videnskabernes Selskab. Fik planteslægten Holmskjoldia opkaldt efter sig, fik titel som justitsråd, etatsråd, konferensråd, gehejmeråd og udnævntes til Hvid Ridder.