Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk justitsråd og rådmand

Født lørdag den 6. oktober 1798 i København
Død lørdag den 13. februar 1841 i København

Mini-biografi: Var søn af biskop Friederich Münter og bror til præsten Balthasar Münter, blev 1815 student, privat dimitteret, læste jura og tog kandidateksamen 1819. Theodor Münter blev 1826 ansat som bogholder og kasserer ved Sjællands Stifts gejstlige Enkekasse og fik samme år betroet embedet som kancellist i Danske Kancelli, bestred dette til 1829. Münter var 1827 blevet vicerådmand i København, blev 1829 kancelliråd, 1834 rådmand og virkelig justitsråd. Sad fra 1833 som medlem af direktionen for Fødsels- og Plejestiftelsen og fra 1836 af direktionen for Det Kongelige Døvstummeinstitut i København. Blev 1840 udnævnt til Ridder af Dannebrog. Var til far amtsforvalter Frederik Münter og til kammerherre Balthasar Münter, der var gift med forfatteren Johanne Münter.