Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk grosserer og etatsråd

Født mandag den 2. april 1792 i København
Død onsdag den 10. november 1858 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev 1810 student, studerede teologi, men måtte ved faderens død indtræde som prokurist i familiefirmaet J.P. Suhr & Søn, et af Københavns førende grossistfirmaer. Firmaet havde under krigen med England fået problemer, men Theodor Suhr fik sammen med en ældre bror, styr på økonomien omkring 1820 og fra slutningen af 1820'erne gik det fremad. Suhr koncentrerede sig om handel med kul og jern, firmaet stod snart for mere end 20% af dansk kulhandel og spillede en betydelig rolle for forretningslivets penge- og kreditomsætning. Suhr forpagtede 1827 valseværket på Frederiksværk og begyndte at fremstille kobberplader, købte den første større dampmaskine, der var bygget her i landet. Erhvervede 1831 kobbermøllen i Brede og fik en omfattende handel med kobberplader, investerede siden i fabrikkerne på Ørholm og Strandmøllen, i M.P. Allerup, Odense og i nogle udenlandske foretagender. Købte ved moderens død 1842, sine søskende ud og blev eneejer, var barnløs, overdrog 1855 firmaet til en nevø og testamenterede sin store formue til en familiestiftelse. Suhr havde været medlem af de 32 mænds forsamling i København, var virksom ved forberedelserne til det første stændervalg, blev 1829 agent, 1847 etatsråd, udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør.

Gentofte Kirkegård 2022
© www.gravsted.dk (foto:flm)