Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker og landstingsmand

Født lørdag den 13. juli 1816 i København
Død lørdag den 16. februar 1889 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en overretsprokurator, blev 1833 student fra Borgerdydskolen, fik derefter en landbrugsuddannelse, erhvervede 1838 Hesselbjerggård og 1847 Løvegård, begge ved Slagelse. Blev 1848 landvæsenskommissær og valgtes samtidig til sognerådsformand, blev 1856 medlem af Holbæk Amtsråd. Theodor Hasle valgtes 1854 til folketingsmand for Slagelse, 1860 for Frederikssundkredsen, kom 1863 i Landstinget og bevarede denne plads resten af livet. Virkede i årene 1864-75 som statsrevisor og var 1866-83 medlem af Rigsretten. Sluttede sig til Bondevennernes Selskab, deltog i stiftelsen af Hindholm Højskole og Den sjællandske Bondestands Sparekasse, sad her i bestyrelsen til 1875 og efterfulgte 1877 J.A. Hansen som formand for De mindre Landejendomsbesidderes Brandforsikring i Holbæk Amt, var med at forberede dannelsen af en Brandforsikring for landbygninger i Sjælland. Repræsenterede Store Heddingekredsen i Novemberforfatningens Rigsrådsfolketing, trak sig ved opløsningsvalget 1865 tilbage for Jacob Frederik Scavenius. Hasle stemte for næringsloven 1857, imod grundlovsrevisionen 1866, var under forfatningskampen yderst aktiv i valgagitationen og blandt lederne af gruppe, der rejste rundt i landet og kæmpede for Junigrundloven. Var 1865 med til at stifte Nordisk Samfund og sad som næstformand i styrelsen til 1871. Var leder af partiet Venstre og stod især fast ved protesten mod finanslovens behandling i Landstinget 1884.