Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk astronom, etatsråd og professor

Født onsdag den 12. oktober 1740 i København
Død søndag den 15. januar 1815 i København

Mini-biografi: Var søn af en proviantforvalter, blev 1756 student, tog 1759 teologisk embedseksamen og fik straks efter ansættelse som assistent ved Observatoriet i Rundetårn. Var 1761 i Trondhjem for at observere Venuspassagen, blev året efter geografisk landmåler i Videnskabernes Selskab. Thomas Bugge opmålte årligt ca. 20 km2 af Sjælland og underviste i landmåling, blev assistent ved observatoriet på Rundetårn under Christian Horrebow, 1765 trigonometrisk observator og chef for landmålingskontoret. Blev overlandmåler, uddannede en stab af landmålere og fik stor betydning for den økonomiske og geografiske opmåling i Danmark. Udgav bl.a. Beskrivelse over den Opmaalingsmaade, som er brugt ved De danske geographiske Karter, og Plan-Trigonometrie og Landmaaling. Udnævntes 1777 til professor i astronomi, tog på studierejse til Tyskland, Holland, Frankrig og England. Fik efter hjemkomsten observatoriet på Rundetårn ombygget, anskaffede nye og bedre instrumenter og fik oprettet små observatorier i Norge, Island, Grønland og Tranquebar, for at få astronomien så god som i Tyge Brahes og Ole Rømers tid. Bugge var direktør for enkekassen, lektor i matematik ved søetaten, sekretær i Videnskabernes selskab, medlem af adskillige udenlandske videnskabsakademier, af brolægningskommissionen og kommissionerne for brand- og havnevæsenet i København og præsident for Det kongelige landhusholdningsselskab. Udnævntes til justitsråd, etatsråd og Ridder af Dannebrog.