Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk lensmand

Født lørdag den 2. februar 1538 på Arnbølgård, Randers
Død fredag den 1. februar 1600 på Katholm, Ålsø, Grenå

Mini-biografi: Var søn af en foged, fik den første del af sin opdragelse i Øm Kloster i Gammel Rye Sogn, gik derefter i Viborg skole og tjente siden hos rigskansler Antonius Bryske, kongens skænk Niels Truidsen Ulfstand og lensherre Vincents Lunge. Thomas Fasti fortsatte sin uddannelse ved fremmede hoffer som Gottorp, Lyneborg, Pommern og Preussen, sluttede som hofjunker hos hertug Christoffer af Württemberg, der for mod og evner ophøjede ham til væragtig, hvorved han blev regnet for mand og kunne gå fra personlig tjeneste over til krigstjeneste. Fasti kom hjem i 1558, gjorde året efter tjeneste som hofjunker, deltog med hæder, men såredes i højre øje i Ditmarskertoget, deltog som fænrik ved den jyske fane i syvårskrigen, var med ved Halmstads belejring og Svarteaa slaget, blev 1588-92 forlenet med Sabro herred, 1592-99 med Lund på Mors. Efter krigsårene levede Fasti mest som godsejer på sine to jyske fædrenegårde Vennergård og Katholm på Djursland, fik på sidstnævnte opført to imponerende hovedfløje.