Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højesteretspræsident

Født tirsdag den 30. januar 1883 i Trælund, Tjørring, Herning
Død mandag den 29. juli 1957 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, blev 1904 student, 1910 cand.jur. og virkede derefter som juridisk manuduktør. Fik 1912 ansættelse som assistent i justitsministeriet, blev fuldmægtig og overretssagfører 1919, konstitueret kontorchef for 2. ekspeditionskontor 1925, blev dommer i østre landsret 1929, i højesteret 1933 og sad som præsident for højesteret i årene 1944-53. Thomas Frølund var sekretær ved mæglingsrådet for kommunal lægehjælp, justitsministeriets tilforordnede ved bestyrelsen for Husmandsbrandkassen for faste Ejendomme på landet i Danmark. Var medlem af kontrolkomitéen for Landbrugslotteriet, af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for Ministerialforeningen, af De samvirkende Menighedsplejers fællesudvalg, af arveretskommissionen af 1936, af landsover-skatterådet, landsskatteretten, invaliderådet for de sønderjyske landsdele, af den internationale stående voldgiftsret i Haag, af direktionen for Det Classenske fideikommis af det dansk-finske forligsnævn og æresmedlem af det finske Suomalai-nen Lakimiesyhdistys. Var medlem og siden formand af bestyrelsen for Det danske Bibelselskab, formand for Folkekirkeligt filantropisk Forbund, for Kolonien Filadelfia, formand i bestyrelsen for Reinholdt W Jorck og Hustrus Fond, Tagea Brandts Rejselegat og Kong Christian den tiendes Fond, formand for rigsretten og for retsplejeudvalget, var tillige redaktør ved Ugeskrift for Retsvæsen. Frølund var Kommandør af Den Belgiske Kroneorden, modtog det finske udmærkelsestegn for humanitær virksomhed: Pro Benignitate Humana samt den svenske Nordstjerneorden.