Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Kgl. Dansk skovrider

Født fredag den 29. november 1872 i Ribe
Død tirsdag den 10. oktober 1961 i Hammersholt, Nørre Herlev, Hillerød

Mini-biografi: Var søn af en overlæge, blev 1899 forstkandidat, beskæftigede sig efter eksamen med planlægnings- og opmålingsarbejder, blev 1907 forstassistent ved statsskovvæsenet og 1916 udnævnt til skovrider for Palsgaard statsskovdistrikt. Thorkild Swane Wielandt kom 1923 til Maarum statsskovdistrikt, Gribskovs nordligste distrikt og blev her til sin pensionering 1943. Var som skovrider ved Palsgaard statsskovdistrikt, tilsynsførende ved private skove i Aarhus amt, sad som medlem af bestyrelsen for A/S Paabøl plantage og havde tilsynet med Hansted Hospitals skov. Gennem årene fritlagde Wielandt, sammen med naturfredningsmyndighederne, adskillige udsigtspunkter og historiske mindesmærker, havde sans for naturen og efterlod et yderst velpasset distrikt til sin efterfølger. Wielandt skrev en del artikler som "Lidt om Massetaksation", "Kortlægningen som Forarbejde for Driftsplanen", "Planlægning af private Skovdistrikter", "Overgang til Metersystemet", artikler om skovdyrkningsmæssige spørgsmål og redskabsanvendelsen i skovbruget, "Afbarkning af Gran", "Pløjning af Brandlinier ved Hjælp af Motor", "En Musefælde", "Mølleharven", "Angreb paa europæisk Lærk" og "Ringning af Overstandere". Wielandt anlagde i første halvdel af 1900-tallet en kunstig sø ved Græsted Aggebo Hegn: Wielandts søen, der er et populært udflugtsmål for især de lokale beboere. Var udnævnt til Ridder af Dannebrog og Ridder af den svenske Vasaorden.