Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk amtmand

Født torsdag den 10. april 1800 i København
Død onsdag den 7. juni 1871 i Sorø

Mini-biografi: Var søn af en kontreadmiral, blev 1818 student, læste jura på Københavns Universitet og tog kandidateksamen 1824. Blev herefter volontær i det jysk-lollandske Renteskriverkontor og siden auskultant i Rentekammeret. Thorkild Hoppe foretog adskillige rejser til Island, Færøerne og Grønland, klarede i starten selv udgifterne men fik senere offentlig understøttelse. Fik et stort flersidigt kendskab til landsdelenes særprægede indretninger og lokale forhold og blev 1834 udpeget som sekretær i en kommission, der skulle komme med forslag til forandringer i lovgivningen om den islandske handel. Blev året efter medlem af kommissionen, der skulle undersøge om der kunne åbnes fri handel på Grønland. Hoppe sad samtidig som revisor for den færøske og grønlandske handels regnskaber, som decisor for ældre islandske og færøske regnskaber og udnævntes 1837 til medlem af direktionen for den færøske og grønlandske handel. Blev 1840 kommitteret i Rentekammeret, valgtes 1841 til stiftamtmand for Island og til amtmand over Islands søndre Amt. Valgte 1847 at frasige sig disse embeder og valgtes i stedet til amtmand over Sorø Amt, beklædte dette embede til sin død. Hoppe fik 1827 titel af kammerjunker, blev 1841 kammerherre, udnævntes 1846 til Ridder af Dannebrog og 1859 til Dannebrogsmand.