Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, kulturhistoriker og professor

Født lørdag den 5. september 1840 i København
Død lørdag den 12. februar 1921 i København

Mini-biografi: Efter studentereksamen i 1858 læste Troels-Lund teologi. Da en bror faldt i 2. slesvigske krig, vaktes hans interesse for Danmarks forsvar. Udgav 3 pjecer, der agiterede for et aktivt forsvar og blev senere formand for Centralkomiteen for de Frivillige Korps. Efter sin embedseksamen tog han i 1871 doktorgraden i filosofi. Troels-Lund fik en stilling ved Gehejmearkivet (det nuværende Rigsarkiv) i København, hvor han især beskæftigede sig med adelsbreve fra det 16. og 17. århundrede og det var herfra, kilden til hans livsværk udsprang. Præget af realismen i litteraturen, med Georg Brandes som fortaler, valgte han at blive historisk forfatter med basis i det daglige liv. Beskrivelsen af dagligdagen under den nordiske renæssance blev hovedsagen i storværket Dagligt Liv i Norden, der udkom 1879-1901 i 14 bind. På grund af den underholdende fortællestil kunne alle få noget ud af det, det blev hurtigt udsolgt og senere folkeudgaver udkom i store oplag. Troels-Lunds erindringer Bakkehus og Solbjerg er stadig præget af hans lyse syn på livet og friske sprog. Nåede dog kun at se det første bind af de planlagte fire i dette værk udgivet, de sidste udkom posthumt i 1924 under titlen Et Liv - Barndom og Ungdom.