Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk storkansler

Født torsdag den 14. april 1664 på Futterkamp, Slesvig Holsten, Tyskland
Død fredag den 23. august 1737 på Holsteinborg Gods, Rude, Slagelse

Mini-biografi: Var søn af en rytterofficer, blev som dreng page ved Christian V's hof. Opvartede den 7årige kronprins, den senere Frederik IV, blev ved dennes tronbestigelse udnævnt til overkammerjunker og siden optaget i friherrestanden, fik Fuirendal som lensbaroni. Blev 1703 amtmand i Flensborg Amt, 1708 ophøjet til lensgreve, Fuirendal blev sammen med det nyerhvervede Trolholm gjort til grevskab under navnet Holsteinborg. Ulrich Adolph Holstein fik 1719 sæde i Konseillet, blev 1721 storkansler, havde både Danske samt Tyske Kancelli under sig og blev patron for Universitetet. Var en klog mand, der dog var forsigtig og ikke så let at overliste, havde en sejhed, der kunne være særdeles påkrævet ved de ofte meget trælsomme forhandlinger af forskellig slags, med især de franske diplomater. Var gift med en halvsøster til dronning Anna Sophie, Christine Sophie Reventlow, som åbnede den første salon i København og i flere år var samlingssted for adelen samt fremmede diplomater, parret blev forældre til 6 børn. Lensgreve Holstein var ikke så vellidt af Christian VI og blev ved dennes overtagelse af tronen, afskediget fra sine høje stillinger, blev dog tildelt en anselig pension og deltog sammen med hustruen ved kongens salving. Udnævnt til Hvid Ridder og Ridder af Elefanten.