Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer, kammerherre og ceremonimester

Født søndag den 9. august 1925 i København
Død onsdag den 13. september 2006

Mini-biografi: Var søn af en slotsforvalter, blev 1944 student i Roskilde, trådte ind i hæren og blev 1950 premierløjtnant i Livgarden. Gjorde i årene 1952-55 tjeneste ved Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) i Paris, havde 1954 fået titel af kaptajnløjtnant og kom 1955 på generalstabskursus ved Forsvarsakademiet. Arbejdede 4 år i Forsvarsstaben, blev major 1958 og adjudant hos Forsvarschefen samt sekretær i Forsvarsstyrelsen. Ulf Gabel-Jørgensen blev 1960 kompagnichef ved Den Kgl. Livgarde, 1964 sektionschef i østre landsdelskommandos Stab og 1966 i Hjemmeværnets Stab. Udnævntes til oberstløjtnant 1968 og blev samme år ceremonimester ved kong Frederik IX's og dronning Ingrids hof. Varetog stillingen med stor dygtighed, var en dygtig organisator og blev kendt for sin humoristiske sans. Fortsatte som ceremonimester for dronning Margrethe II til 1990. Sad som medlem af Hørsholm menighedsråd, var i bestyrelsen for Nivaagaardssamlingens Venner og for Blindes Støttefond. Var med til at oversætte Montgomery of Alamein: History of War, der på dansk fik titlen Krigens Historie. Gabel-Jørgensen var Kommandør af 1. grad af Dannebrog, modtog Dannebrogordenens Hæderstegn og kong Frederik IX's Mindetegn, samt adskillige udenlandske hædersbevisninger, her i blandt Norges St. Olavs Orden, Sveriges Nordstjerneorden, Finlands Løveorden og Belgiens Storkors.