Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk urmager

Født mandag den 5. august 1776 i København
Død fredag den 14. maj 1830 i København

Mini-biografi: Var søn af en hofurmager og kom i lære hos sin far, suppleret med en femårig studietur til de store urfabrikker i Neuchâtel, Genf, Paris og London. Efter hjemkomsten i 1801 overtog Urban Jürgensen ledelsen af sin fars værksteder og udvidede dem betydeligt. Fik i 1804 Videnskabernes Selskabs sølvmedalje for en afhandling om urfjedres fremstilling og fik samme år, med statsstøtte, udgivet bogen Regler for Tidens nøjagtige Afmaaling med Ure, der året efter kom på fransk og efter hans død i nye udgaver på dansk, tysk og fransk. I 1805 fik Jürgensen Landhusholdningselskabets store guldmedalje for opfindelsen af et termometer. Tog atter på udenlandstur 1808-09 og lærte i Neuchâtel at bore i de ædle stene, som anvendes i urfabrikation. Efter faderens død i 1811, overtog Jürgensen fabrikken, som blev berømt for sine præcist udførte kronometre. Grundigheden og den tekniske omhu ved deres fremstilling fremgår af, at der i løbet af en snes år kun blev fremstillet 50 kronometre. I 1815 blev Jürgensen optaget i Videnskabernes Selskab, i 1818 udnævnt til kongelig sø-urmager og i 1821 til observatør ved den kgl. sø-etats kronometre. Var både som teoretiker og praktiker sin tids mest fremragende danske urmager.