Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge og redaktør

Født torsdag den 19. september 1844 i Rimsø, Grenå
Død mandag den 9. januar 1893 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev 1862 student, aftjente derefter sin værnepligt som sekondløjtnant i reserven og deltog i felttoget 1864. Tog 1869 medicinsk embedseksamen, videreudannede sig i intern medicin på Kommunehospitalet hos professor Andreas Brünniche. Vilhelm Budde tog 1872 den medicinske doktorgrad på en afhandling om Diabetes mellitus med særligt Henblik paa dens Behandling og åbnede 1876 en praksis i København. Var blandt de første danske specialister i diabetes og var tillige bevidst om betydningen af hygiejne, udførte hygiejniske undersøgelser over bl.a. dampdesinfektion, var redaktør af Ugeskrift for Læger, skrev flere oversigter over hygiejniske emner heri og var konsulent i spørgsmålet. Budde var formand for Den almindelige danske lægeforening, startede ved årsmødet i Odense 1887, en diskussion om hygiejne som lærefag, mente hygiejnen skulle indføres som eksamensfag ved den lægevidenskabelige eksamen og at undervisningen skulle foregå i et hygiejnisk laboratorium. Universitetet fik 1898 oprettet et laboratorium til formålet, i nogle små gammeldags lokaler selvom Budde havde testamenteret hele sin formue til fordel for oprettelsen. Først i 1928 blev gaven, sammen med en statsbevilling, brugt til opførelse af dr.med. Vilhelm Budde og hustrus hygiejniske laboratorium i af Rigshospitalet bygninger. Udnævntes til Ridder af Dannebrog. Bror til forfatteren Leopold Budde.