Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter og biskop

Født søndag den 13. oktober 1765 på Gunderslevholm, Fuglebjerg, Næstved
Død søndag den 26. juli 1818 i Ribe

Mini-biografi: Var søn af en herredsfoged, blev som niårig sat i pleje hos slægtninge i Ål præstegård, gik fra 1776 i Odense skole og blev student 1783. Læste teologi på Valkendorfs Kollegium i Sankt Peders Stræde i København, fik 1788 attestats og blev 1791 residerende kapellan i Tårnby på Amager. Victor Hjort blev siden residerende kapellan ved Holmens kirke og i 1804 Holmens provst, var en populær prædikant og gjorde et stort arbejde for at stabilisere sognets skole- og fattigvæsen økonomisk. Det skulle dog siden vise sig, at det var sket for de offentlige midler som provsten var blevet betroet at forvalte. Hjort var musikalsk og poetisk, skrev adskillige åndelige sange og borgerlige kvad, blev opfordret af biskop Nicolai Eidinger Balle, der var leder af homiletiskkateketisk selskab, begyndelsen til pastoralseminariet, til at udgive Forsøg til aandelige Sange, en samling digte, som blev præmieret af Selskabet for de skønne videnskaber. Hjort bidrog til Evangelisk kristelig Salmebog og udgav yderligere sangbøgerne Sange for unge Piger, Sangbog for Haandværksstanden og Sangbog for Soldaterstanden samt i 1802 en bearbejdelse af en ældre andagtsbog: Gudfrygtige Søemænds Sjelero. Hjort blev 1811 biskop i Ribe og samme år Ridder af Dannebrog.