Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk geolog, filosof og direktør

Født torsdag den 2. marts 1865 i København
Død onsdag den 16. juli 1947 i København

Mini-biografi: Var søn af en oberst, blev i 1882 student og 1887 cand.polyt. i anvendt naturvidenskab. Blev 1889 assistent ved Danmarks geologiske undersøgelse, var 1891 på studierejse til Sverige, Norge, Holland, Belgien, England samt Tyskland. Blev 1892 fastansat geolog, modtog samme år universitetets guldmedalje. Forsvarede 1895 disputatsen Istidens foraminiferer i Danmark og Holsten og deres betydning for studiet af istidens aflejringer for en doktorgrad, studerede det følgende år geologi samt palæontologi i München. Victor Madsen fik år 1900 titlen statsgeolog, blev medlem af kommissionen for Danmarks geologiske undersøgelse, i 1913 direktør, fik 1919 kongelig udnævnelse. Holdt forelæsninger over stratigrafisk geologi samt palæontologi på Københavns Universitet, mestrede flere sprog og deltog ofte i kongresser i udlandet, var ved DGU's 40-års jubilæum vært for en mindre geologkongres, som blev udgangspunktet for INQA, den kendte internationale organisation af kvartær-geologer. Madsen var i flere år sekretær for udvalget for folkelig universitetsundervisning, fra 1932 statsministeriets konsulent i sager vedrørende efterforskning samt indvinding af råstoffer i Danmarks dybgrund. Havde flere tillidshverv, var bl.a. præsident for den internationale geolog-kongres' kommission for studiet af det fossile menneske og sad som æresmedlem og korresponderende medlem af flere udenlandske selskaber. Udnævnt til Dannebrogsmand, Ridder af Dannebrog samt Kommandør af 2. grad.