Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge

Født torsdag den 1. april 1869 i København
Død mandag den 17. december 1923 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev 1887 student, læste medicin og tog 1893 kandidateksamen. Rejste derefter til Heidelberg for at studere patologisk anatomi og almindelig patologi, gjorde ved hjemkomsten kandidattjeneste på Frederiksberg Hospital og Kommunehospitalet. Forsvarede 1899 sin doktordisputats Levercirrosernes patologiske Anatomi og Ætiologi. Blev året efter reservelæge på Blegdamshospitalet og konkurrerede samme år med Johannes Fibiger om professoratet i patologisk anatomi. Victor Scheel blev 1901 reservelæge på Kommunehospitalet, siden prosektor samme sted og var tillige privatdocent. Blev 1913 udnævnt til overlæge på Bispebjerg Hospitals medicinske afdeling og behandlede under influenzaepidemien 1918, efter bedste overbevisning, patienterne med åreladning. Scheel interesserede sig for alt nyt inden for medicin og skrev ud over sin disputats, en monografi om nyrebetændelse. Gik ud fra at kosten kunne have stor indflydelse på helbredet og arbejdede for en reformering af hospitalskosten, udgav 1917 Diæterne på Bispebjerg Hospital. Skrev adskillige artikler til forskellige tidsskrifter, blev videnskabelig redaktør af Ugeskrift for Læger og skrev heri "Lægekunsten" og "Lægen i Nutiden". Scheel var formand i Københavns lægeforening, i Almindelig dansk lægeforening, udgav Lægeforeningens Årbog, organiserede fortsættelseskurser under lægeforeningen og medvirkede ved specialistordningen. Blev 1923 formand for Medicinsk selskab og udnævntes til Ridder af Dannebrog i 1922.