Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Svensk søofficer og friherre

Født torsdag den 11. november 1751 i Forpommern/Vorpommern (tidl. Svensk Vorpommern), Tyskland
Død søndag den 30. november 1823 i Stockholm, Sverige

Mini-biografi: Var søn af én major, kom på kadetskole i Karlskrona, tog som 17årig søofficerseksamen og blev derefter udnævnt til løjtnant i Admiralitetet. Victor Stedingk fik 1770 kongelig bevilling til at sejle med udenlandske fartøjer og blev tjenestegørende som frivillig på spanske orlogsskibe samt sejlede som koffardikaptajn på genuasiske og preussiske fartøjer. Vendte hjem til Sverige 1774 og blev udnævnt til kaptajn i admiralitetet, 1777 til major i orlogsflåden og artillerimajor ved den svenske flådes eskadre. Udnævntes 1778 til overadjudant, gik sammen med broderen Curt von Stedingk i fransk krigstjeneste og deltog med udmærkelse, de franske troppers landgang og erobring af øerne Grenada og Saint Martin. Blev 1784 øverste-løjtnant, havde ved udbruddet af den finske krig, befaling over fregatterne Freden og Sprengtporten, deltog i slaget ved Hogland, retræten fra Viborg vig og i slaget ved Svensksund. Stedingk blev 1793 generaladjudant hos kongen, samme år kontreadmiral i skærgårdsflåden, chef for Åbos eskadrer, blev 1802 viceadmiral, året efter chef for Göteborgs eskadrer, 1809 generaladjudant og admiral, 1811 chef for forvaltningen af sø renderne og flådens konstruktionskår. 1818 udnævnt til generaladmiral, friherre og optaget i den svenske adel. Modtog hæderskårde af Gustav III, Svensksundsmedaljen, Frankrig fortjenstorden, blev Ridder og Kommandør med storkorset af Sværdordenen.