Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk ambassadør

Født fredag den 9. november 1928 i København
Død torsdag den 20. juni 1991

Mini-biografi: Var søn af en kontorchef, blev i 1948 student fra Gl. Hellerup Gymnasium, læste derefter jura og tog kandidateksamen i 1954. Fik samme år ansættelse som advokatfuldmægtig, i overretssagfører Erhardt Flensborg samt landsretssagfører Ivan Schiølers firma, blev året efter sekretæraspirant i Udenrigsministeriet og i 1958 udsendt som fungerende vicekonsul ved generalkonsulatet i London, blev samme år sekretær i Udenrigsministeriet. Vigand Lose blev i 1959 attaché ved ambassaden i Bonn og inden for samme år, ambassadesekretær samt fuldmægtig i Udenrigsministeriet, i 1967 1. ambassadesekretær ved ambassaden i Wien, udnævntes samme år til ambassaderåd, var fra 1971 ekspeditionssekretær i Udenrigsministeriet, fungerede i 1974 som kontorchef og blev udnævnt i 1975. Var ambassadør i Dar es Salam 1981-83 og samtidig akkrediteret i Zambia samt på Comorerne, gjorde tjeneste i Udenrigsministeriet 1983-84, var derefter ambassadør i Nairobi og tillige akkrediteret i Etiopien, Uganda samt Seychellerne. Lose var stedfortræder for Danmarks faste repræsentanter ved Den Internationale Atomenergiorganisation og ved De Forenede Nationers Industriudviklingsorganisation, var fast repræsentant ved FNS-miljøprogram samt ved FNS Kommission for bolig- og bebyggelsesmiljø i 1984. Modtog Den tyske Forbundsrepubliks Fortjenstkors samt Østrigs Fortjenstorden. Blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.