Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker

Født mandag den 28. maj 1832 på Vallø Slot, Valløby, Stevns
Død mandag den 6. december 1886 i København

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd blev 1851 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn, læste jura og tog kandidateksamen 1858. Vilhelm Rode blev 1853 senior i Studenterforeningen i Boldhusgade- og Gammelholm, udnævntes til formand for finansudvalget og varetog opgaven til 1876. Gjorde sig positivt bemærket ved at skrive nogle fortræffelige viser og farcer og spille med i J. Chr. Hostrups og Chr. Richardts studenterkomedier. Holdt nogle glimrende taler og søgte sammen med Johannes Helms, audiens hos Frederik VII for at få en orlogsdamper stillet til rådighed for studentertoget til Uppsala 1856. Rode var også mand for at dæmpe studenterurolighederne i november 1863 efter regeringsskiftet og påvirkede 1864 studenterne til at deltage i krigen ved selv at melde sig som frivillig. Stemte 1877 mod optagelsen af kvindelige medlemmer i Studenterforeningen, hvorefter forslaget blev forkastet og kvinderne først blev optaget fra 1898. Rode var ansat i landstingets sekretariat, blev 1866 overretsprøveprokurator og to år senere overretsprokurator. Havde flere betroede tillidsposter: var sekretær ved Grosserersocietetets komité, Børsens juridiske konsulent, medlem af bestyrelserne for Bikuben, fra 1874 formand for repræsentantskabet, medlem af Sagførerforeningen og foreningen Fremtiden, formand for Københavns sygehjem og forstander for Budolfi stiftelse. Blev 1883 Ridder af Dannebrog. Var bror til Gotfred Rode.