Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk teglværksejer

Født lørdag den 23. marts 1861 i Fredericia
Død tirsdag den 5. september 1922 i Antvorskov, Slagelse

Mini-biografi: Var søn af oberstløjtnant Theodor Schou, blev 1878 student fra Metropolitanskolen og 1884 cand.polit. Blev bestyrer af Dansk Arbejderbanks Vesterbroafdeling og overtog 1888 forpagtningen af GI. Antvorskov Teglværk, der var anlagt af H.H. Schou, farfar til Vilhelm Schou. Blev 1910 eneejer og overtog tillige Antvorskov og Herthalund. Havde interesse for historie, fortsatte udgravningerne af de gamle anlæg, der var påbegyndt under Nationalmuseets ledelse i 1880'erne og fik indrettet en speciel bygning til fremvisning af fundene. Schou var medlem af sundhedskommissionen og sad i Skt. Peders landsogns sogneråd, var en overgang formand for Teglværksforeningen af 1893 og med i bestyrelserne for flere af teglværksindustriens organisationer. Opfandt bl.a. en afsættervogn, der kunne betjenes af én mand, hvilket lettede arbejdet. Vognen blev en succes både i Danmark, hele Norden og i Tyskland og gjorde nytte i flere år. Schou skrev adskillige artikler til blade og tidsskrifter, om politiske og økonomiske spørgsmål. Udsendte 1911, bogen Bidrag til Undersøgelse af Byggevirksomheden i Danmark i de sidste 75 Aar, der vakte stor interesse.