Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk ingeniør, godsejer og politiker

Født torsdag den 11. december 1845 på Dortheaslyst, Nørre Jernløse, Holbæk
Død mandag den 26. december 1921 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af etatsråd Carl Frederik August Lunn, blev i 1864 student fra Roskilde Katedralskole, kom derefter på Polyteknisk Læreanstalt. Rejste til England, var en tid tegner hos W.G. Armstrong i Elswick og studerede jernbaneteknik ved selskabet North Eastern i Newcastle. Blev bestyrer af et stenhuggeri på Bohus-Malmön i Sverige, kom i 1972 tilbage til Danmark, arbejdede ved et baneanlæg i Nordvestsjælland til 1875 og var 1873-86 forpagter af Knabstrup Teglværk, ejede derefter værket til 1897. Var 1888-1910 tillige ejer af Tornvedgård, 1898-1916 af Aggersvold Hovedgård og 1916-19 af Hegnsholt ved Fredensborg. Villars Lunn var sammen med bl.a. H.V. Clausen og Holger Petersen, stifter af Oktoberforeningen, købte i 1907 herregården Søgård ved Gråsten af bankdirektør Axel Heide, for at forhindre salg til en tysk køber. Lunn stillede flere gange forgæves op til folketingsvalg mod K.L. Fogtmann i Holbæk-kredsen for De Konservative, valgtes i 1890 til Landstinget i 2. kreds, genvalgtes men trak sig tilbage i 1914. Sad som medlem af Forsvarskommissionen samt Københavns Havneråd, men beskæftigede sig mest med jernbanespørgsmål, havde et voldsomt sammenstød med minister H.P. Ingerslev om Statsbanernes forhold til privatbanerne. Udgav en pjece om banegårdsforholdene i København. Var gift med en datter af tobaksfabrikant I.P. Junggreen.