Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk godsejer, gehejmeråd, amtmand og højesteretsassessor

Født lørdag den 2. januar 1717 på Antvorskov Slot
Død fredag den 1. december 1769 i København

Mini-biografi: Var søn af en konferensråd og sønnesøn af borgmester Enevold Berregaard, blev som 19årig hofjunker og kommitteredes samme år i kammerkollegiet. Blev i 1741 amtmand i Korsør samt Antvorskov amter og i 1751 deputeret i admiralitets- og kommissariats kollegiet. Villum Berregaard sad fra 1753 som assessor i højesteret, var medlem af kommissionen til Lovens Revision og af kommissionen til Landvæsenets Forbedring indtil 1757, var fra 1759 direktør for de fattiges væsen. Blev 1763 deputeret i økonomi- og kommercekollegiet, i 1767 udnævnt til 1. kommissarius i ekstraskattekommissionen og i 1769 til justitiarius i Højesteret. Opførte i 1766 stamhuset Kølbygårds hovedbygning, der siden er blevet revet ned. Berregaard fik i 1739 titel af virkelig justitsråd, blev i 1745 etatsråd, 1749 konferensråd og kammerherre, blev i 1767 gehejmeråd. Modtog dronning Sophie Magdalene orden L'Union parfaite og blev udnævnt til Hvid Ridder.