Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overpræsident, jurist og gehejmekonferensråd

Født mandag den 1. december 1834 i Sorterup, Slagelse
Død torsdag den 6. juni 1918 i København

Mini-biografi: Var søn af præsten Theodor Oldenburg, blev 1853 student, læste jura og tog kandidateksamen 1859. Fik ansættelse i det slesvigske ministerium, tog slesvigsk juridisk eksamen 1861, blev 1863 auditør, underviste i flere år ved Officersskolen og ved Søofficerskolen. Udnævntes 1871 til vicepolitidirektør i København, 1877 til byfoged i Odense, 1888 til birkedommer i Københavns Amts nordre Birk, blev 1900 overpræsident i København, beklædte embedet i ti år og fik 1910 titel af gehejmekonferensråd. Valdemar Oldenburg påtog sig adskillige offentlige og private hverv, sad som formand for Nationalbankens repræsentantskab, for Bibelselskabet for Danmark, for Kronprinsesse Louises praktiske Tjenestepigeskole, for Foreningen af 1888 til Understøttelse af Dannebrogsridderes efterladte og for Forsikringsselskabet Danebroges repræsentantskab. Var medlem af bestyrelsen for Fængselsselskabet i København, af Fængselsselskabernes fællesbestyrelse, af Københavns Understøttelsesforenings hovedbestyrelse, af Centralkomitéen, af bestyrelserne for aktieselskaberne Rosenborg Brøndanstalt, for Faxe Kalkbrud og for Kreditkassen for Husejere i Kjøbenhavn. Viste stor interesse for socialt arbejde og specielt for tuberkulosesagen, var i 14 år formand for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse og udnævntes ved sin afgang til æresmedlem. Oldenburg modtog fortjenstmedaljen i guld, blev Storkorsridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og modtog adskillige hædersbevisninger fra udlandet, som den norske St. Olav Orden, Storbritanniens Victoria Orden og Sveriges Nordstjerneorden.