Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og modstandsmand

Født tirsdag den 17. juni 1902 i Hellerup, Gentofte
Død lørdag den 15. maj 1965 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev 1922 student, aftjente sin værnepligt og besluttede sig for en militærkarriere. Knyttedes til livgarden, blev 1934 chef for motorordonnanskorpset, avancerede 1939 til kaptajn og blev medlem af generalstabens efterretningssektion. Traf under besættelsen Ebbe Munck, der skulle etableres i Stockholm og aftalte at efterretningssektionen skulle formidle efterretningsstof til det britiske gesandtskab. Oversendelserne begyndte 1940, Volmer Gyth og staben fik kontakt med det britiske Special Operations Executive og tog sig af faldskærmsfolk, der sendtes til Danmark. 1943 opløstes efterretningssektionen, Gyth flygtede til Sverige da tyskerne havde opsnappet en vigtig efterretningsmeddelelse, var med til forhandlinger om erhvervelse af svenske våben og etablering af en dansk brigade i Sverige. Var 1943 i London og forhandlede med SOE om den danske hærs forhold til modstandsbevægelsen, repræsenterede i januar 1944, sammen med oberst Villi Lund Hvalkof, den danske hær over for de britiske myndigheder. Knyttedes 1944 til den danske militærmission ved SHAEF. Gyth blev efter krigen adjudant hos Christian X samt Frederik IX, udnævntes til oberst og deltog i planlægningsarbejdet under opbygningen af NATO. Blev 1952 chef for livgarden og 1955 chef for Frederik IX's adjudantstab. Fik titel af kammerjunker og kammerherre, udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør.