Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landmand, herregårdsforpagter og selskabsstifter

Født tirsdag den 27. februar 1866 på Selsø, Frederikssund
Død lørdag den 8. februar 1947 i København

Mini-biografi: Var søn af en forpagter, tog 1882 præliminæreksamen fra Roskilde katedralskole og blev landvæsenselev på Knabstrup ved Holbæk. Var ansat som forvalter på forskellige store gårde, overtog 1898 forpagtningen af den 219 ha store Alslevgård under Bregentved, blev ejer 1924. Viggo Selchau-Hansen skabte de næste år en bedrift med vægt på husdyrbrug og markbrug, oprettede sammen med andre frøavlere andelsselskabet Danske Landboforeningers Frøforsyning, hvor Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers frøafdeling varetog detailsalget. Blev næstformand af DFL 1908, formand 1915 og æresmedlem 1940, var tit uenig med FDB, men fik som regel på sin egen facon udglattet konflikterne. Var også i stand til at klare krisesituationer med store økonomiske problemer i 1920'ernes begyndelse, var stærkt medvirkende til at DLF blev Danmarks største frøforretning, der forsynede 40 pct. af landmændene med frø. Selchau-Hansen havde adskillige tillidshverv: var medlem af statens planteavlsudvalg, af andelsudvalget, landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd, frøkontrolkommissionen og Præstø amts landboforening, sad her som formand for planteavlsudvalget. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.