Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forsøgsleder og skoleforstander

Født søndag den 10. april 1898 i Sinding, Silkeborg
Død torsdag den 8. marts 1956 på Næsgård, Stubbekøbing, Falster

Mini-biografi: Var søn af en bolsmand, fik efter skoletiden en landbrugsuddannelse, blev landbrugskandidat fra landbohøjskolen i 1923 og assisterede derefter på Landøkonomisk forsøgslaboratoriums ved forsøg med malkekøer. Blev 1924 assistent ved husdyrbrugsfagene, var i årene 1927-49 forsøgsleder ved forsøgslaboratoriets afdeling for kvægforsøg, arbejdede fortrinsvis med fodringsforsøg for malkekvæg og ungkreaturer. Viggo Steensberg blev klar over at foderet havde indvirkning på mælkens og kødets kvalitet og at anvendelsen af ensilage som erstatning for dyrt kraftfoder kunne give afsmag. Sad i redaktionsudvalget i Ugeskrift for Landmænd og fremlagde bl.a. sine forsøgsresultater her. Skrev 1941 disputatsen Foderenhedsmængdens Indflydelse paa Ungkvægets Vækst, der var bygget over forsøg med kvæg af rød dansk malkerace. Steensberg blev 1949 leder af Danmarks ældste landbrugsskole: Næsgård agerbrugsskole på Falster. Fik med sin lærerstab gjort skolen til et centralt formidlingsled for den nyeste landøkonomiske viden, fik anskaffet traktortrukne maskiner og redskaber i stedet for heste og fik indrettet nye lyse opholdslokaler til eleverne. Sad som medlem af bestyrelsen for Nordiske jordbrugsforskeres forenings danske afdeling, var sekretær for husdyrbrugssektionen, medlem af landhusholdningsselskabets bestyrelse og dets præsidium. Medlem af redaktionsudvalget for Landbo-Nyt, af Akademiet for de tekniske videnskaber og British Nutrition Society. Bror til historiker og professor Axel Steensberg.