Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født fredag den 21. august 1795 i Fredericia
Død lørdag den 15. maj 1880

Mini-biografi: Var søn af en oberstløjtnant, blev som 14årig landkadet, var tre år efter blevet sekondløjtnant og kom i 1812 til 1. Jyske Infanteriregiment, avancerede 1820 til premierløjtnant og blev 1830 stabskaptajn. Wilhelm August Gottlieb Hindenburg havde sans for det administrative og gjorde tillige tjeneste som regimentsadjudant i 11 år. Kom i 1842 til 7. bataljon, blev efter slaget ved Slesvig 1848 udnævnt til major og fik kommandoen over 2. bataljon, førte denne gennem alle de 3 krigsår med stor hæder og var ved Nybøl og Dybbøl 1848, Fredericia 1849, ved Helligbæk og Isted 1850, altid helt i frontlinjen med sine folk. Hindenburg var 1849 blevet udnævnt til oberstløjtnant, blev 1853 oberst og beholdt kommandoen over 2. bataljon til 1860, blev det år medlem af den rådgivende komité under Krigsministeriet og udnævnt til Kommandør af Dannebrog. Varetog i sommeren 1863 hvervet som forstander for den nyoprettede infanterieksercerskole i København, forlod senere på året hæren med titel af generalmajor.