Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør og embedsmand

Født fredag den 7. januar 1698 i København
Død søndag den 15. januar 1764 i Helsingør

Mini-biografi: Var søn af hofmarskal Peter Christoph von der Osten, blev som 23årig ansat som kammerjunker hos dronning Anna Sophie Reventlow, 1728 udnævnt til stiftsbefalingsmand i Bergen samt amtmand over Bergens Amt, forlod dog dette embede efter kun 4 år, dog med pension. Wilhelm von der Osten blev af kong Christian VI i 1735 udnævnt til amtmand over Sorø Amt og direktør for Sorø Kloster, fik i 1738 tillige posten som direktør for Øresundstolden, sad fra 1743 som deputeret i Rentekammeret og blev samme år direktør for Finanserne. Måtte det følgende år meddele kongen, at der måtte skæres ned på budgetterne til bl.a. hoffet og militæret, det medførte at der blev nedsat en kommission bestående af von Osten selv, et par ministre og statsembedsmænd, som fandt frem til besparelser og kunne fremlægge et budget kongen kunne godtage. Da Christian VI døde i 1746 blev von Osten sat fra bestillingen som finansdirektør, men beholdt dog stillingen som direktør for Øresunds Toldkammer resten af sit liv. Var i 1740 blevet Dannebrogsridder, 1744 gehejmeråd, modtog i 1752 ordenen de l'union parfaite, blev 1755 udnævnt til gehejmekonferensråd og i 1763 til Ridder af Elefantordenen. Havde i 1752 arvet godset Lasbek i Holsten efter sin svigerfar.