Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2021

Dansk generalløjtnant og krigsminister

Født søndag den 25. marts 1821 i Rendsburg (Rendsborg), Schleswig-Holstein, Tyskland
Død torsdag den 7. januar 1892 i Porthus, Fredensborg

Mini-biografi: Var søn af en militærmand, blev som 17årig sekondløjtnant i den militære højskole og tog eksamen 1842. Blev det følgende år udnævnt til premierløjtnant, steg i graderne og var som kaptajn med i slaget ved Isted 1850. Wilhelm Kauffmann blev efter krigen ansat som lærer ved Højskolen, sad i flere kommissioner og var redaktør af Tidsskrift for Krigsvæsen, tog i 1856 på en længere rejse til udlandet og blev 1860 udnævnt til major. Var under krigen i 1864 næstkommanderende artilleriofficer og forsvarede med sine tropper Dybbøl Banke, men kunne ikke forhindre preusserne i at indtage Dybbøl. Kauffmann deltog herefter ved flere konferencer, der fandt sted i udlandet og blev ved hjemkomsten stabschef hos artillerigeneralen, i 1868 udnævnt til chef for Københavns Søbefæstning og blev efter 11 år på denne post. Valgt til krigsminister, havde allerede lige efter krigen fået udgivet Om det danske Monarkis Forsvar i Almindelighed og Armeens Organisation i Særdeleshed og prøvede nu at få skik på forsvaret, kunne dog ikke få gennemført sine forslag og trådte tilbage 1881. Blev i stedet general og chef for Øvelsesdivisionen på Sjælland. Kauffmann var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 1. og 2. Grad af Dannebrog og havde Storkorset af Dannebrog.

Asminderød Kirkegård, Fredensborg 2011
© www.gravsted.dk (foto:thoff)