Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge og etatsråd

Født mandag den 25. oktober 1824 i Fredericia
Død mandag den 3. juni 1895 i Venedig, Italien

Mini-biografi: Faderen var regimentskirurg i den danske hær med tjeneste i Glückstadt i Holsten. Sønnen blev student fra byens gymnasium 1843 og studerede derefter medicin ved Københavns Universitet, hvorfra han 1847 fik medicinsk embedseksamen med udmærkelse. Ved udbruddet af Treårskrigen 1848 opholdt Meyer sig i Glückstadt, og da faderen valgte at gøre tjeneste i den slesvig-holstenske oprørshær, blev Meyer i byen, hvor han passede faderens private praksis og desuden arbejdede på et af oprørshærens feltlazaretter. Kunne på grund af sin forbindelse til oprøret ikke få hospitals- eller anden offentlig ansættelse i Danmark efter krigen. Nedsatte sig efter en længere studierejse som praktiserende læge i København, hvor Meyer desuden virkede som privatdocent. Havde fået interesse for øre-næse-hals-sygdomme og offentliggjorde 1868 i Hospitalstidende, den første videnskabelige afhandling om svælglidelsen adenoide vegetationer - populært kaldet polypper. Da afhandlingen nogle år senere tryktes i et førende tysk lægetidsskrift, blev Meyer kendt i hele den daværende lægeverden. Modtog megen hyldest ved internationale lægekongresser i London 1881 og København 1884 og udnævntes til æresdoktor ved universitetet i Halle. Herhjemme udnævnt til etatsråd. Meyer døde af tyfus under et ophold i Venedig. En buste af ham er opstillet i Amorparken i København.