Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk rigsgreve og stiftamtmand

Født tirsdag den 22. maj 1787 i København
Død fredag den 31. juli 1874 i København

Mini-biografi: Var søn af en rigsgreve, blev 1804 student fra Borgerdydskolen, læste jura, tog kandidateksamen 1808 og blev samme år udnævnt til løjtnant i det danske livregiment efter at have deltaget i forsvaret af København ved englændernes angreb 1807. Wilhelm Sponneck blev 1814 udnævnt til byfoged i Ringkøbing, var tillige til 1820 herredsfoged i Bølling-Nørre og derefter i Ulfborg-Hind herreder. Blev 1826 amtmand over Skanderborg amt, forflyttedes til Ribe 1828 som stiftamtmand over Ribe stift og amtmand over Ribe amt, bevarede stillingen til 1852. Fik her sat en stopper for skovødelæggelserne ved at få nedsat en rationel skovinspektion og reddede derved de sidste jyske bønderskove fra total tilintetgørelse. Sponneck var kongevalgt medlem af stænderforsamlingen og tog aktivt del i forhandlingerne, interesserede sig især for told- og konsumtionssagen, det kommunale fattigvæsen og almueskoleundervisningen. Under 1. Slesvigske krig nægtede Sponneck at efterkomme ordren om krigsudskrivninger, blev arresteret og ført til Kolding som fange, men blev hurtigt løsladt og kunne genoptage sit hverv. Fik straks efter oprøret i 1848, overdraget regeringen i Slesvig sammen med C.I. Kirstein og udnævntes 1851 til medlem af notabelforsamlingen i Flensborg. Modtog Storkorset, udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af Dannebrog. Var far til W.C.E. Sponneck.

Gentofte Kirkegård 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)