Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer

Født søndag den 20. oktober 1793 i København
Død mandag den 26. juni 1882

Mini-biografi: Var en søn af en etatsråd, blev som 11årig frikorporal i Husarregimentet, som 14årig kornet og i 1809 udnævnt til sekondløjtnant. Var for lille og spinkel til at komme i tjeneste, måtte vente til 1811 og kom nu til Sjællandske Rytterregiment og snart efter til Prins Frederik Ferdinands Dragonregiment. Wilhelm Theodor Wegener Nielsen blev 1813 premierløjtnant og adjudant, marcherede til Frankrig og tilsluttedes Napoleons danske hjælpetropper kaldet Auxiliærkorpset i 1813. Avancerede 1816 til sekondritmester, blev chef for regimentets 2. eskadron og kom 1818 til Fynske Regiments lette dragoner. Var i årene 1827-30 på rejse i udlandet. Nielsen var fra 1839 major med aldersorden fra 1834 og blev samtidig eskadronchef, blev 1842 oberstløjtnant à la suite og medlem af en kommission angående indkvarteringsvæsenet, var fra 1844 kommandør for 4. dragonregiment og blev 1848 karakteriseret oberst. Deltog ikke direkte i felttogene 1848 og 1849 med sine folk, men sad som medlem af en kommission angående hærens organisation, i 1850 deltog to af eskadronerne i slaget ved Isted og leverede en fin indsats. Nielsen udnævntes 1856 til generalmajor og generalinspektør for kavaleriet, fik 1859 kommandoen over 2. kavaleribrigade, forlod 1863 militæret med titel af generalløjtnant. Fik overrakt Kommandørkorset af Dannebrog.