Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, nationalbankdirektør og politiker

Født onsdag den 4. marts 1818 i København
Død fredag den 2. december 1887 i København

Mini-biografi: Var søn af en etatsråd, blev student fra Metropolitanskolen 1834, cand.jur. 1838, ansat som volontør i det danske kancelli fra 1841, blev kancellist 1846. Werner Ussing fortsatte sine studier og supplerede med statsvidenskab, kunne ved hjælp af midler fra det Reiersenske fond rejse ud for at studere erhvervsforholdene i andre lande. Blev 1847 assessor i Viborg landsoverret, valgtes året efter til den grundlovgivende rigsforsamling for Løvelkredsen og repræsenterede denne i folketinget 1849-53, udnævntes efter grundlovsrevisionen 1866 til kongevalgt landstingsmand og sad i tinget til sin død. Tog slesvigsk juridisk eksamen 1853, indtrådte året efter i appellationsretten i Flensborg, afsattes af tyskerne 1864, udnævntes efter afståelsen af Slesvig til højesteretsassessor og blev nationalbankdirektør 1873. Ussing sad fra 1871 som formand for de faste censorer ved juridisk eksamen og blev 1879 hædret med en juridisk æresdoktorgrad ved universitetets jubilæum. Blev prisbelønnet af landhusholdningsselskabet for udgivelsen af De danske Landboforhold, med fortrinligt Hensyn til den danske Bondes i Lovene grundede Forfatning og skrev derudover kun nogle få afhandlinger. Tog i landstinget ofte sine egne standpunkter, anså loven om husmandskredsforeninger for socialistisk, protesterede mod Københavns befæstning og advarede mod for store forsvarsudgifter. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad af Dannebrog.