Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Tysk/Dansk amtmand og gehejmekonferensråd

Født søndag den 30. november 1710 i Lichtenberg, Sebnitz, Sachsen, Tyskland
Død tirsdag den 25. december 1781 i Sorø

Mini-biografi: Var søn af en gehejmeråd, kom som ung til Danmark, blev 1734 officer og 1736 kammerjunker ved dronning Sophie Magdalenes hof, blev 1747 hofmarskal og jægermester. Wolf Veit Christoph von Reitzenstein tiltrådte 1756 embedet som amtmand over Segeberg amt, 1757 over Vordingborg samt Tryggevælde og fra 1766 over Sorø og Ringsted amter. Fik ansvaret for Sorø Akademi, søgte forgæves hjælp fra bl.a. kongen til at rette op på dets dårlige stand, det var på den tid Johannes Wiedewelts sarkofag over Ludvig Holberg blev opstillet i Sorø Kirke. Reitzenstein var blandt de tyske adelsmand, der gennem tjeneste ved hoffet opnåede en fremtrædende position i Danmark, var udpræget konservativ i sine synspunkter, gav i debatten om landboreformerne sit besyv med og advarede mod lempelser i stavnsbåndet. Blev både favoriseret og udsat for en del kritik, uden at have gjort sig fortjent til nogen af delene efter A.P. Bernstorffs mening. Skrev en del tyske lejlighedsdigte, som Tanker over Jordskjælvet i Lissabon og Betragtninger over Kong Frederik V's død, om Dronning Caroline Mathildes Indtog og Struensees Fald. Fik 1759 titel af gehejmeråd og blev 1769, gehejmekonferensråd. Modtog dronning Sophie Magdalenes L'union parfaite orden, udnævntes til hvid samt blå Ridder og blev Ridder af Elefanten.