Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk diplomat, overkammerherre og overhofmarkal

Født mandag den 11. november 1805 i København
Død torsdag den 3. august 1876 på Smidstrup Slot (1867-1969), Vedbæk

Mini-biografi: Var søn af officer Peter Lotharius Oxholm, dimitteredes som 15årig fra Herlufsholm, tog filosofikum-eksamen året efter, kom ind i militæret og blev 1821 sekondløjtnant à la suite i garden. Var 1822-30 bestyrer på faderens plantager på St. Croix i Dansk Vestindien, blev 1824 kammerjunker og 1827 adjudant hos guvernør Peter von Scholten, rejste med denne til København 1834. Waldemar Oxholm blev samme år udnævnt til guvernør hos prinserne Christian af Glücksborg og Frederik af Hessen og ledsagede dem til Universitetet i Bonn. Udnævntes til kammerherre 1840, blev 1841 kommitteret i General-Toldkammeret og var fra 1842-47 hofchef hos kronprinsen, den senere kong Frederik VII. Var efter tronskiftet 1848 kongens rådgiver i flere politiske anliggender, foreslog bl.a. at nogle af lederne af den nationalliberale bevægelse blev optaget i Martsministeriet og var flere gange udsendt som diplomat for at forhandle med zaren i Sankt Petersborg. Oxholm havde som kongevalgt, sæde i den grundlovgivende Rigsforsamling, var medlem af Landstinget og det danske monarkis diplomatiske repræsentant i London. Blev ved kong Christian IX's tronbestigelse, overhofmarskal og siden overkammerherre. Oxholm var Ridder af Dannebrog, Kommandør af Dannebrog, modtog Storkorset og den fornemme Elefantorden. Stiftede sammen med hustruen: Overkammerherre Waldemar Tully von Oxholm og Hustrus Fond.