Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk gehejmeråd

Født fredag den 31. marts 1713 i København
Død tirsdag den 10. marts 1795 i København

Mini-biografi: Var søn af en konferensråd, som selv, sammen med en lærer, underviste sine fire sønner i hjemmet. Tog som 18årig til den tyske by Jena for at studere jura, blev samtidig gjort bekendt med tysk filosofi, pådrog sig i studietiden en sygdom, der var en hæmsko livet igennem. Adolph Carstens tilbragte nogle år hjemme, i 1738 ansat som sekretær i det tyske kancelli og blev her hele sit arbejdsliv. Gennemgik alle trin på embedsstigen, blev først kancelliråd, justitsråd, etatsråd og i 1768 konferensråd. Blev overprokurør for hertugdømmet Slesvig i 1771, da administrationen blev lagt om under Struensee, hvis dødsdom Carstens siden var medunderskriver af, blev Dannebrogsridder i 1774 og udnævnt til gehejmeråd i 1779. Var en dygtig, afholdt og retsindig embedsmand, men fik også tid til at dyrke sin interesse for videnskab og kunst, skrev værker om religionsfilosofi, historiske afhandlinger, blev i 1753 medlem af Videnskabernes Selskab, foretog en del undersøgelser vedrørende Danmarks historie og skrev en afhandling om Norges rigsvåben, blev medlem af Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1774 og i 1777 af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie. Carstens havde stor betydning for sin samtids digtere og forfattere, knyttede bl.a. venskab med Johannes Ewald.