Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, genealog og historiker

Født onsdag den 17. maj 1905 på Frederiksberg
Død søndag den 14. marts 1976 i København

Mini-biografi: Var søn af en fabrikant, tog 1922 realeksamen, fik siden en uddannelse ved vekselerer- og bankiervirksomhed. Interesserede sig for genealogi, læste i fritiden til student og bestod eksamen 1933. Studerede derefter historie på Københavns Universitet, tog 1939 magisterkonferens, fik ansættelse som bibliotekar ved Det kgl. bibliotek og blev året efter redaktør af Kgl. dansk Hof- og Statskalender. Albert Fabritius blev 1946 dr.phil. på afhandlingen Danmarks Riges Adel: dens Tilgang og Afgang 1536-1935, 1947 kasserer og regnskabsfører for rigsbibliotekaren, efterfulgte 1951 Lis Jacobsen som administrator i Det danske sprog- og litteraturselskab og som redaktør af Hof- og Statskalenderen, fik 1958 titel af kgl. ordenshistoriograf. Fabritius var redaktør af Den danske bibliotekarstand, Magisterstaten, Den danske lægestand, udarbejdede registre til bl.a. Danmarks Adels Aarbog, Danmarks kirker og til flere udgivelser fra sprog- og litteraturselskabet. Var æresmedlem af Bibliotekar-Sammenslutningen for de videnskabelige Biblioteker og af Genealogiske Samfundet i Finland, korresponderende medlem af Personhistoriska Samfundet i Stockholm, direktør i repræsentantskabet for Den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse, arkivar i Selskabet Kjæden, var formand og kasserer for De samvirkende Blindeforeninger, medlem af repræsentantskabet for C.D.F. Reventlows minde og efor dr.med. Johs. Eichels Legat. Ridder og Kommandør af Dannebrog. Far til kunsthistoriker Elisabeth Fabritius.