Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, bibliotekar og historiker

Født mandag den 30. december 1872 i Rold
Død lørdag den 8. juli 1950 i Lillehammer, Norge

Mini-biografi: Var søn af en forpagter, blev i 1890 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn, studerede historie ved Københavns Universitet og påvirkedes en del af professor Aage Friis' historiesyn og radikale politiske holdninger. Blev i 1896 cand.mag. med historie som hovedfag, sendtes samme år af Carlsbergfondet til Rom for at videreføre Laust Moltesen påbegyndte udgivelse Acta pontificum Danicum 1316-1536. Udgav sammen med Johannes Lindbæk bind II-VI, udgav selv bind VII 1943. Alfred Krarup virkede 1897-1909 som assistent ved filologisk-historisk laboratorium og var tillige gymnasielærer ved Vestre Borgerdydskole helt frem til 1935. Arbejdede 1898-1942 på Universitetsbiblioteket i København, blev 1911 bibliotekar og leder af udlånet, blev leder af håndskriftsamlingen og gennemførte her en omorganisering. Skrev flere kildesamlinger, katalog over bibliotekets håndskrifter, var blandt grundlæggerne af Dansk Historisk Bibliografi, leverede fra 1899 årlige fortegnelser over dansk historisk litteratur til Historisk Tidsskrift og danske bidrag til internationale historiske bibliografier. Udgav sammen med Balder Erichsen: Dansk historisk Bibliografi I-III. Var medlem af Selskabet til udgivelse af Kilder til dansk Historie, Samfundet for utgifvande af handskrifter rorende Skandinaviens historia, sad i bestyrelsen for Den skandinaviske Forening i Rom. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Far til præsten Vilhelm Krarup, farfar til politikerne Søren Krarup og Ole Krarup.